Що є найприємніше - Досяхти бажаного.(Фалес)

Бажати недостатньо - потрибібно діяти.(В.Гете)